آی پسر جان نیم وجب بیشتر نبودی که دنبال خودم راه می‌انداختمت که باید از روی برگهای خشک سوراخ سوراخ، که مثلاً نقشه گنج مان بودند، لای درختها و بوته ها گنج پیدا کنیم. چه بزرگ شدی. چقدر این چهره بالغانه ات  گرم و دوست داشتنی ست.

/ 0 نظر / 31 بازدید