غیر از امشب، دو شب دیگه توی این خونه م، در قلمروی تحت فرمانروایی مطلق خودِ خودم.. حس اَم؟ ملغمه ای ست از یک عالمه حس های مختلف.

/ 2 نظر / 188 بازدید
corona

قلمرو فرمانروايي ات بزرگتر ميشه، همين [بغل]