آنان

این به دلم نشست:

دکتر شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است؛

۱. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند.
عمده آدمها. حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

۲. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند.
مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصیت‌اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند. مرده و زنده‌اشان یکی است.

۳. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند.
آدمهای معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند. کسانی که هماره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

۴. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند.
شگفت انگیز ترین آدمها! در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک می‌کنیم. باز می‌شناسیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوت می‌کنیم و غرقه در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

/ 8 نظر / 52 بازدید
پوريا

حقيقتش راحيل جان من هنوز دارم بالا پايين می‌کنم که سومی باشم يا چهارمی. زياد منتظرت نمی‌ذارم : دی... يه چيزايی شد که تماسم به تاخير افتاد. ولی از اين نظر هم منتظرم باش. کلا فک کنم حس خوبی باشه منتظر آدم باشن!

سعيد

سلسله احکام برای مسلمین در بلاد کفر :ازدواج زن مسلمان با مرد استراليايی محل اشکال است.

نارسیسیزم جديد: سه و چهرتيم به مولا دشنام با کلاس: گمشو پشره نمره دو جمله عاشقانه: نازنينا مرا درياب و بدان که شماره سه ام و گرنه دست تقدير روزی ترا به گفتن اين کلام وا می دارد که کجايی شماره چهار من ... و من ديگر نخواهم بود. جمله توضيحی به طرف حساب اصلی: نه بببببببابا اين دختره فوقش واسم شماره يک باشه... هيش کی واسم مث تو سه نيست عزيزم بازم بگم مهندس؟

RahiL

خوبی مهندس؟؟؟؟