اصلاً خودم میشوم پروانه!‌چه باک!

آدم تا می‌آید از پروانه بنویسد، می‌بیند پروانه شده غاز. غمی نیست البته. گله‌ای هم نیست. غاز هم بدتر از پروانه نیست. بهتر هم نیست. فقط متفاوت است. و چه بهتر هر آنطوری که هست دیده و فهمیده شود. قربان شما بروم من که من را در جهل نمی‌گذارید اوس کریم خان جان!

/ 0 نظر / 66 بازدید