آخیش

کلاه نقاش باشیم رو می ذارم سرم، درشت ترین قلم مو رو برمی دارم، فرو می کنم توی سطل رنگ سفید، می یارمش بیرون و بوم رو آروم آروم سفید می کنم.. نه اینجوری نه... قلم مو رو می ندازم اون ور، سطل رنگ رو بر می دارم و همه رنگ رو پخش می کنم رو بوم.. یه بوم سفید دارم الان.. هر چی دلم بخواد روش می کشم... از خورشید شروع می کنم.. یه خورشید طلایی رنگ خندان بالای بوم.. همین وسط.

/ 0 نظر / 97 بازدید