همذات پنداری!

من عاشق این عکسم..

wolvesMakinLuv.jpg?uniq=-aogbxp

بعداً که این بند-آمدگی ِ* نوشتاری تموم شد، شاید نوشتم چه حس فوق العاده ای پشت این عکس برام هست.

* یوبی = Constipation! 04.gif

/ 2 نظر / 20 بازدید

عکس زيبايی است. به صرافت می توان دريافت که شدت جوع اگر باشد آدم به همشیره خودش هم رحم نکرده او را طعام می بيند. الغرض خواستيم حس شما را دريافته تحسين نماييم. زياده عرضی نيست. نور چشمان را بوسيده به حاجيه خانم دعا برسانيد. ملالی نيست جز دوری شما خاصه آنکه هر روز اين مانيتوورتان را می بينيم بی راننده! شاد باشید

corona

عکس خوشمزه اي بود!