salvation

فلش‌بک هایی هست به یک جمله یا یک صحنه که می‌تواند تا سر حد جنون به خشم بیاوردم که چرا سکوت کردم در مقابل مثلاً فلان حرف یا بهمان رفتار. می‌تواند عصبانیم کند از منیتش یا از ضعف خودم در آن روزها. اما همان لحظه روی دیگر سکه رخ می‌نماید و چه شاد می‌شوم از آنکه امروز چند پله از آن روز بالاتر ایستاده‌ام و به روشنی جهالت و گم‌گشتگی در پس ِ‌ آن حرفها را می‌بینم. و دلم نمی‌آید جز بخشیدن و رهاکردن چیز دیگری خرج کنم. بخشیدن خودم و او.

/ 0 نظر / 30 بازدید