زل می‌زنه به فنجون، بعد زل می‌زنه به من. می‌گه تو از اون آدمایی هستی که با دلت تصمیم می‌گیری. ببین اینجا رو، بالای بالا وایسادی، دستتو دراز کردی، اون چیزی که می‌خوای رو هم گرفتی، اما ببین روی سرت یه قلب گنده‌س.
سرمو تکون می‌دم.
می‌خوام بگم آره من از اون آدماییم که سرم به ک.و.نم پنالتی می‌زنه. از اون آدمایی که خودم به‌تنهایی بَسَ‌م واسه سرویس کردن دهن خودم. از اونایی که با عقلشون تصمیم می‌گیرن و چند ثانیه بعد همهء رشته‌های عقل رو پنبه می‌کنن و با دلشون عمل می‌کنن. تموم مدت هم ذهنشون وایساده یه گوشه، داره به سر تا پای خودشون می‌خنده و انگشت شستشو حواله کرده واسه عقلی که توهم ورش داشته که ایگو تو جبههء اونه پس برنده‌س! ایگو کجا بود جیگر؟! ایگو الان دولا شده داره کف پای دل ‌رو لیس می‌زنه!
چیزی نمی‌گم ولی! فقط سرمو تکون می‌دم.

/ 7 نظر / 25 بازدید
عتيد

ياد تصويرگرای کتاب کودک افتادم. اون بی ادبی ناکای شل سيور استاينياش که قبل از چاپ فيلتر ميشن واسه بچه ها

corona

آدرسشو به منم بده برم ببينم رو کله من چی وايساده !

شملک

من هیچ وقت از روی عقل تصميم نگرفتم

کاش همه مثل تو بودند حداقل دو زار دل سرشون می شد

خياط

من از هيچ نوعش نيستم اين قلب و کله هی جاشونو عوض ميکنن آخرشم گند می زنن به زندگيم!!

کامران

بابا تو خوبی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کلی از ملت رسما با آلت تناسلی تصميم می گيرن.

Fati

پينگ پونگ يا پنالتی مساله اين است؟من بيشتر پينگ پونگ بازی ميکنند.دخملکم دلم برات بي نهايت تنگ شده