پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

بچه شیر

توی رمانتیک‌ترین لحظات از جایی بین ته حلق و سر گلو صدای بچه شیر درمی‌اوردیم و نخودی می‌خندیدیم. توی رمانتیک‌ترین لحظات!
/ 0 نظر / 66 بازدید