پست های ارسال شده در مهر سال 1386

آخ آخ که این دِلــَکِ ما داره رسماً تنگ می‌شه‌ها! بَدجــــــــــــــــــــــور، بَد‌فــــــُـــــــرم، بَدمــــُـــــدِل!
/ 3 نظر / 25 بازدید
از سالن یوگا که میام بیرون معمولاْ سر‌به‌هوا‌تر می‌شم. صورتم رو به آسمونه، پس زمینه آبی، نیلی، باز آبی و اونجاهاییکه که ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 25 بازدید