پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

در نظربازی ما بی​خبران حیرانند                      من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                      عشق داند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید