پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب           آیــــد ز تراب چـــــون روم زیـــــر تراب تا بر ســــر خاک من رسـد مخموری           ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 25 بازدید