پست های ارسال شده در مرداد سال 1381

اول صبح, يک تلفن از نوع کمی تا قسمتی غيرمنتظره..تالاپ, تالاپ...درانتظار تلفن دوم...تا قبل از نهار گرسنه, ررررينگ..الو..اه ه ه..اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید