يه روز ديگه..بچه های دانشکده حذف و اضافه دارن...تو که ديگه نداری، داري؟! نچ!b.gif2.gifb.gif از صبح منتظر يه نيمچه جلسه بود(ي)م و به نوعي تعيين تكليف..تا 20:4 عصر انتظاري طاقت فرسا، ولي آخر شاهنامه خوش بود يعني خوشش كرديم با يه پليتيك جالب انگيزناك..4.gif بگذريم از اينكه اومدم و قضيه رو با آب و تاب واساي يه نفر تعريف كردم و اون انقددد ذوق كرد كه من از خوشي مردم!g.gif..خوب چه مي دونستم. فكر ميكردم همونطور كه من از خوشي اون خوشحال ميشم، اونم از خوشي من ميشه! ولي اما، هيچ مهم نيست..مهم اينه كه خودم مي دونم كار مهم و مثبتي كردم.مگه نه؟! b.gif
...بعدشم اين كه الان آيدا بازه و آهنگش هم من رو به ياد يكي كه الان نيست مياندازه..2.gif. ولي شماها شاد باشيد.1.gif

/ 1 نظر / 29 بازدید
پسرت

خوش به حالت! خوش به حالم!!