بیا که قصر امل سخت سست بنیادست                بیار باده که بنیاد عمر بر بادست 
      غلام همت آنم که زیر چرخ کبود                     ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست 

/ 4 نظر / 26 بازدید
عتيد

جيغيل جات خالي امروز از هرمزان تا ميدون صنعتو با خش خشونه های برگا پياده اومدم و همش هی گفتم بد نبود اين راحيل اينجا بود يه چايی به ما ميدادا

سلام:)يادم ميره بيام!خوبی؟خوش می گذره؟