هوی ایگو با تو‌ اَم!

"نمی‌دانم" آن چیزی‌ است که این روزها باید تمرین‌ش کنم، حتی اگر بدانم. آن‌قدر باید بگویمش و بگویمش تا وقتی که موقع دانستن و سخن گفتن، چیزی درونم اینطور خوشحال نشود از دانستن و سخن گفتن. اینطور که انگار جهانی را فتح کرده باشد. اینطور ارزان و مبتذل نمی‌فروشم خود را.

/ 0 نظر / 37 بازدید