مجنون را گفتند که ليلی آمد. گفت من خود ليلی ام و سر به گريبان فرو برد يعنی ليلی با من است و من با ليلی.

تمهيدات-عين القضات

پ.ن. دمـت (به فتح دال) گرم مجنون جون!

/ 3 نظر / 24 بازدید
ولگرد

گفت بر در هم تويي اي دلستان...

SA

نقطه جوش!:))....و >D:

Fati

بيچاره به ليلی دلش و به کی خوش کرده:)))