hit the core

دانستن، تا تهِ حقیقت رفتن، گاهی درد دارد -گاهی هم نه - اما هر چه باشد ترس ندارد. می ترسیم با چیزی مواجه شویم که خلاف انتظارمان است. می ترسیم که دردمان بگیرد. می ترسیم چون خلاف انتظارمان است، خیلی دردمان بگیرد. می ترسیم، اما به وافع ترس ندارد. از ماندن در توهم و مجاز، و یک عمر دست و پا زدن در شک، باید ترسید، وگرنه سیلی آنقدر سرعتش زیاد است که ردش بیشتر از دردش بجا می ماند.. دلهره اما، آدم را از از درون می خورد، خوردنی که تمام نمی شود.

/ 0 نظر / 45 بازدید