ببين موضوع اصلاْ پيچيده نيست! تو غمگينی و دلت می خواد زانوهاتو بغل کنی و بشينی يه دل سير گريه کنی. اما الان وسط روزه و اينجا هم محل کاره. آبغوره گرفتن منتفيه، تی-ام نمی تونی بکنی (البته ميشه رفت پايين توی نمازخونه اما چون اونم به اشک-ريزاسيون ختم ميشه بهتره بی خيالش شی)، انجام هيچگونه چرخش، نرمش، جهش و پرش واسه اينکه حالت يکمی بهتر شه، امکانپذير نيست. ضمناً نمی تونی بذاری بری خونه چون بايد يه کاری رو حتماً امروز تموم کنی. حتی آهنگايی که هميشه خاصيت ريلکسيشن داشته، الان می تونه خيلی شيک اشکت رو درآره.
پس چی کار می کني؟ تنها سلوشن اينه: دالام ديليم ترين آهنگهای موجود رو می ريزی توی پلی-ليست و ميريم که داشته باشيم:
دام.. دووم.. دابس.. توپس.. دختر ايرونی که ناز و دلبری اين پيغام بلک کتس رو گوش کن... آی خانوم کجا کجاااا.. آی خانوم يواش يواش..

خب حالا اين وسطا هم اگه چند تا قطره اشک از کنار لُپــِت يواشکی ليز خورد، زودی پاکش می کنی ديگه!

/ 26 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
samina

آی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کم بهتون خوش بگذره هااااااااااااااا. منم ميخوااااااااااااااام!

تينوش

به نظرم ورمش بيشتر شده

RahiL

RahiL

ثمينا جون چی کجا کی خوش بگذره؟ فعلاْ که خانوم خانوما شمال تشريف داشته بيدن!

آرش

بد مثالی زدی اين که اعصابو داغون تر می کنه

RahiL

نکته رو نگرفتی! اينجا مهم پرت شدن حواس ه!

corona

در مورد مضمون آهنگا : هههههههه! در مورد اينکه تو هم براي به آرامش رسيدن موقع خشم و نياز به گريه، ميخواي دست به دامن همون چيزايي بشي که من معتقدم آب نبات و گول زنک هستن، متاسفم.

RahiL

corona جان: من بين دو گزينه «وسط شرکت های های گریه کردن...و در نتیجه تا روز قیامت جواب سوالهای تمام نشدنی دیگران رو دادن» و «بطور موقت دست به دامن چیزهای گول زنک شدن تا طوفان موقتاْ فرو بشینه» دومی رو انتخاب می کنم! به نطرم کم ضرر تره!

corona

موافقم. (چه خوش ميگذره که همه با هم موافقيم! ) . فقط اشاره ام به گول زنک بودن اين ابزارهاست که خدا رو شکر گويا هنوز باورت نشده که اين همون ريسمان الهی است که بايد بهش چنگ زد.

Fati

عزيزم من برگشتم ديگه آپديت كن