بيخود و بيجهت معطل ديگرون شدن كه يه كاري رو واست به سرانجام برسونن، درسته كه در بدو امر سلسله اعصاب آدم رو با شدت هرچه تمامتر به جنبش واميداره ولي يه كم كه به خودت مسلط شدي، اين دفعه غرورت از يه طرف و عقلت از يه ور ديگه غرغرو شروع ميكنن..خوب كه گوش بدي مي بيني كه بيراه نمي گن...بابام جان، آخه آدم عاقل كارشو مي سپره به... آخه آدم عاقل از يه سوراخ ۲ بار گزيده ميشه...خدا رو شكر كه دستمو زود كشيدم بيرون و شدت جراحات خيلي زياد نبود!

/ 0 نظر / 8 بازدید