The Truman Show

نیویورک جای غول پیکری ست. بحث سایز و اینها نیست. ملبورن و سیدنی و تورنتو و کوالالامپور و بانکوک و ... هم شهرهای بزرگ و بی در و پیکری هستند، پر از سازه های خرد و عظیم، حالا گیریم نه به وسعت نیویورک، اما گفتم که.. بحث سایز نیست، بحث "وایب" است! یکجور چیز عجیبی توی هوا و فضاش وول می زند. خوب و بدش را - حداقل در این لحظه - نمی دانم، اما یک چیزی دارد که آدم را می بَرَد و جدا می کند از همه چیز، مثل گرداب می بلعدت. برق آسا و پرشور و قلدرانه. باز نمی دانم کیفیتش چطور می شود وقتی اینجا زندگی کنی و دچار روزمرگی شوی. اما این وایبی که گفتم را، در حد تجربه مسافرتی/توریستی، در جاهای دیگر احساس نکرده بودم. از طرف دیگر، سرکاری بودن چیزها -همه چیز - خیلی راحت تر قابل مشاهده و لمس است.

/ 0 نظر / 37 بازدید