من از موش بدم مياد! شديداْ و عميقاْ! اما اين خــــــــــيلــــــــــــــی گوگوليه. يجورايی دلم می خواد فشارش بدم. يدونه هم از سر لطف بزنم پس گردنش که انقده بامزه س. اما.. نه! اصرار نکنين! هيچ رقمه نمی تونم بوسش کنم!!

/ 6 نظر / 9 بازدید
Armatil

what about this one? http://www.luisi.ru/prikol_720.php

Fati

آره اونم همونجور آروم و نجيب نشسته که تو بزنی پس کله اش و فشارش بدی

samina

موشای سياه چندش آورن ولی سفيدای تپل مپل نه! ولی در هر صورت من ازشون می ترسم!

صهبا

من عاشق موشم...مخصوصا اين موشه! همسترم دوست دارم...عکس همسترم بذار

Fati

من نميدونم والا کی دوسم داشته پينگم کرده خودمم به شک انداخت اينجوريه آدم ميشه چوپان دروغگو